Beyblade Wiki
Advertisement

Robāto, jonī, enrike, soshite oribā: Karera wa 4tsu no yōroppa no samazamana kuni kara Meisterbeyblader ga fukuma rete imasu. Karera wa subete no hijō ni hōfudeari, gōman to ōhei ni dōsa shimasuga, karera wa jibun no tame ni sore o shuchō shi, hijō ni kyōryokuna teki toshite kanojo no kyodaina bitto no shishi no herraus de tatte iru karera wa mata, yoidesu. Majestics no koko no burēdo wa, burēdoburēka sukunakutomo hitotsu o tori, genmitsu ni wa, mazu chīmu o hanashite iru. Taison wa, oribā to enrike to tatakatta, to Kai wa jonī ni ushinawa reta nochi ni nomi, karera wa chīmu o keisei shi, burēdo no burēka nitaishite issho ni kyōsō suru koto ni shita. Sore ga gōi sa rete iru Majestics wa hontōni wārudochanpionshippu ni sanka suru koto o nozonde inai mono no, roshia senshuken de katta chīmu ga, hitsuyō. Karera wa chīmu de hataraku yō ni oribā, jonī to robāto no kontesuto nitaishite rei, kai to taison wa, burēdoburēka o kakutoku suru toyuu tōsō wa, otagai o sapōto shi, Majestics no ma nomi no kyōsō to fushin no ma ni sonzai suru no ni yakudachimasu. Shikashi-go ni karera wa odoroku hodo karera wa shinrai, sonkei, chīmuwāku to kurasu no chīmu ni amari hokori o motte kamo shirenai yōroppa Blader o, ninshiki suru tame ni ushinawa reta. Dare ga chīmu-mei no Majestics (eigo kara: Yūdai, DT yūdai matawa yūdaina) ni eraba reta kotode wa nai hijō ni kakunin shite, shikashi robāto wa sugu ni kono namae wa arīna de yobidasa rete iru toshite, uttaete kara robāto to jonī wa,-sōde wa nakatta. Karera wa tonikaku chīmu de wa nakattanode, sore wa namae ga, kankei nai toyuu robāto no kōgi ni han'nō surunode, jonī mo, osoraku sore o shisa shite inai.

Advertisement