Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Ume ume wa, chīmu ni da Shō-ō, kai yun Li to Shū kyō ebisu chū-ō to naru beiburēdometaru Masters. Sie kara mojidesu. Anata no iken Aquario bei. Kono bei wa ichiidesu. Anata no beiburēdo Aquario ringu wa enerugī o motte inai to,-ji no bubun de kōsei sa rete imasu. Shinborupin - Aquario Disuku yūgō - Aquario Supintorakku - 105 Pīku - F

Advertisement