Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Mākyurī wa suisei disukuanubisu no gappeidesu. Sore wa nite imasuga, ketsu~arukoatoru no yori ōku no bōei 90 WF o motte imasu. Kanojo wa sutoraipuburū to shirubādesu

Advertisement