Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

これは、2つの文、または、任意の文字からのみ構成されているハイパースタブです。Beiburēdometarufu~yūrī wa 3. Staffel kinzoku no shirīzu to beiburēdo dai 6 shīzun ni narimasu. Sore ga terebi Tōkyō de nichiyō no 08. 30 Kurokku de 2011-nen 4 tsuki 3-nichi ni jikkō sa remasu. Sore wa hijō ni kongo no beiburēdo no 4 D shisutemu ni motozuite imasu. Ryuuga wa aku dāzu no naka de wa arimasen.

Advertisement