Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

LDrago ga sutōmupegasasu niyotte hakai sa reta nochi wa, ryūsei no hae dake atarashii meteo LDrago ga nokoru made jojoni nenshō kita nochi, kazan ni zenryoku de kare no ryuugabeiraitoningu LDrago o satsuei shite. Kare wa enerugī ni michite itanode, ryūsei kishō LDrago to natte imasu. Raitoningu LDrago no yō ni, kare wa mata" kinshi bei"desu. Ryūsei no enerugī wotōshite, kare wa sono zen'nin-sha yori mo tsuyoidesu. Beiburēdometarumasutāzu no bōtō de, kare wa ōkina kon'nan naku pegasasu ginga o yabutta. Tenki shirīzubeiburēdometarumasutāzu kara hijō ni kyōryokuna LDrago beidearu, kare no shoyū-sha ga ryuugadesu. Kare wa mata, kōgeki no ichi-shudesu.

Advertisement