Beyblade Wiki
Advertisement

Mayonaka rejendoburu wa heikō-gata beidesu. Sore wa, buru no bariēshondesuto dākurejendo wa buru 125 SF no bājondesu. Kono borutobeiburēdo no shinboru wa, tōrasu no kigō de arawasa rete iru ushi o shimeshite imasu. Kono kawari ni han tōmei no fuhai no, nibui akairodearu tame, ringu no chikara no iro wa, sono kinzoku no yūgō bājon yori mo tashō kotonarimasu. Middonaitoburu wa kōgeki-yō to bōgyo-yō no ryōhō ni tekishite imasuga, sore wa bōgyo yori mo kōgeki de yori kōka-tekidesu. Sore wa, hikakuteki ryōkōna taikyū-sei o motte imasu. Sono keiryō wa sore wa hijō ni keikai ni narimasuga, bōei wa omoi iwa reōne, rokku to rokku ORSO sukoshi osu hitsuji-za no yōna renchū nitaishite okonau koto ga dekimasu. Zan'nen'nagara, chansu wa tatakai ga katta ka ima made kare no zentai no chikara de kurihiroge hontōni kono, bei hijō ni chīsaidesu. Shinborupin: Buru Enerugīringu: Buru Yūgō disuku: Middonaito Torēsurōtēshon: 125 Burēdo sentan: Dākufureimuburu to ten bin-za: Anata wa SF o hitsuyō to suru. Shinborupin: Buru Enerugīringu: Buru Disukufu~yūjon: Fureimu Torēsurōtēshon: T 125 Burēdo sentan: ES buru 125 SF Dākuburu Buru-en Soshite sō, bei ni tate rareta ōku wa minogashite inai!

Advertisement