Beyblade Wiki
Advertisement

Reiji wa kare no beipoizunsāpento to no kare no hantai-sha o hakai shi, karera no seishin o yaburu zan'nin'na Mizuchi Blader,desu. Kare wa, ankoku seiun no bangō wa 2desu. Kare no kami wa kiiro no tosō no me to akadesu. Rejji no bei wa, doku Serpent. Er ga 15 burēdo wa ha o shōchō motte yoba reru. Tatakai de, kare wa kare o haiboku sa seru kare no hantai-sha o odorokasu koto o kokoromi, subete no kosuto de, kare o hakai suru tame ni, kare ga kurushimi o nozonde iru. Kare no tokubetsuna ugoki wa ugokida to dāku doku hebi no sutoraiku to yoba rete imasu. Reiji wa hijō ni tōi toku batoru Blader ni atta. Kare wa Kenta, Hyoma to yuu (yuuga sotogawa o yabutte) o yabutta. Sorekara kare wa Gingka taikō shinakereba naranakatta. Nagaku, kibishii tatakai ga Gingka ni katta nochi. Rei-shi wa, doku hebi kara doku o kyūnyū shomen de jishu shi, Stein. Die rei-shi no zBDas ni kurushinde no ha kosu oto no tokuchō wa, kare ga warainagara, kare wa (-ji々 ) Kare no atama o hoji shite iru kureijī waraideari, sono kare kare no hiza uchigawa to shite ita To ude ga burasagatte, kare wa nantoka naru koto ga yoku hendō shimasu.

Advertisement