Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Yūki beiburēdo 4 - D no aratana moji no hitotsudesu. Yuki no suisei anubisu no bei. Tokubetsuna ugoki wa, bureibuinpakuto to yoba rete imasu.

Advertisement