FANDOM


Nairu-gawa wa, chīmu no o tenba musume to shirīzubeiburēdometarumasutāzu kara no moji no menbādesu. Kare no horusubei wa barukan to yoba reru. Nairu wa asaguroi hada o motte iru, kare no kaminoke wa hantai-gawa no katagawa to orenji-shoku de chairodesu. Kare no midori no me no naka de, kare wa orenji-shoku no kao no e o motte imasu. Nairu-gawa wa, Kyōya Tategami toshite afurika de umareta. Shikashi, kare wa ejiputo de sodatta. Blader nairu wa hijō ni kyōryokunanode, kare wa kare no saisho no tatakai de sei Sō Kakuya o taosu koto ga dekita.