Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Neobōgu toshite shira rete iru Nippon de no kaitai no otokonoko wa, subete no kakuchō-ko bōgu to bitto-juu o motte iru. Wolborg tatoeba, vu~iborugu. Karera wa roshiabeiburēdotara, iansupensā, buraian kara no chīmudesu. Anata no chīmukyaputentara to karera wa borisu Balkov to hijō ni tsuyoi dāzu de kyōiku sa reru kodomo-tachi ga hikiiru roshia no bumon no subete no kodomo-tachi,desu. Borisu to vu~orutēru, hatoba no sofu no gaido, Biovolt soshiki wa, karera no kunren o uketa Beyblades no tasuke ga sekai seifuku o tassei shitai. Kaitai bōizu no menbā wa subete, kodomo no koro kara yuiitsu no shūdōin to sono zankokuna rūru o shitte iru yō ni, karera wa, bitto-juu o toru koto niyotte borisu to kare to kare no mokuhyō no tame no junbi o sapōto suru tame ni, kanzen ni chōkaku shōgai-shadearu teki o tsukamaeta. Tokiniwa, sono kai wa sono uchi no hitotsudattaga, sonogo mamonaku, kare wa sugu ni sore to borisu akui no aru mokuhyō kara natte, burēdo no burēka de modotte kita. Beiburēdo G - kakumei de wa, karera wa mohaya kaitai bōizu toshite shira rete inaiga, dengeki bōizu to sa rete imasu. Mata, kawari ni gurūpu no ian kai no. Borisu mo karera no kōchi de wa naiga, begarīgu to yoba reru aratana chīmu o kakuritsu shite imasu. Dengeki bōizu Saga bega (no kai), borisu o teishi shiyou. Karera wa, kare ga jaakuna keikaku shita mono o shitte itanode, korera wa kare no tame ni kensaku o okonatta. Shikashi, sorera wa gārando de haiboku shita. Tara wa son'nani kare ga nyūin shinakereba naranakattaga fushō shita.

Advertisement