Beyblade Wiki
Advertisement

Yoru no otome-za wa, densetsu no Bey no bājondesu. Sore wa chikyū otome-za to densetsu no otome-za DF 145 BS no bājon no bariēshondesu. Bei wa, tokubetsuna torakku o motte iru to, kare wa kare no sutamina o fuyasu koto ga dekimasu. Enerugī no ringu wa seidō no gakatta kin'irodesu.

Advertisement