Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Naitomearekkusu wa, izen wa Nippon de shutsuen shite iru beidesu. Kare no Facebolt de tiranosaurusurekkusu no kokkaku ga egaka re, sore ga sutekkā o haru hitsuyō wa arimasen'node.

Advertisement