Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Shinsei rōgu wa saisho no" bōkan-sha taison" , beiburēdo G reboryūshon no episōdo 14 no dai 3 shīzun ni shutsuen shi, Wolborg no tokushuna kōgekidesu. Tara wa, kenī to no shiai de kono kōgeki o shiyō shite imashita. Wolborg no jōshō kara sarani Zschauer o kanjiru yō ni shutoku samu-sa ni. Kono nochi no bitto-juu to bei o Wolborg aite o furīzu shimasu. Kono kōgeki no nochi, hotondo no teki no kairo no tame no tokubetsudeari, soshite sore ga kenī no tame ni owatta.

Advertisement