Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Hajimete beiburēdo V - Force no episōdo to gōdo no bei" kai ga fukushū o nozonde iru" ni hyōji sa reru Orthrus. Gōdo wa kono o etaga, Zagart hakase Bei,-seki kara Zagart kara kaihō sa reta onaji bitto Orthrus-juu, ni ichi suru.

Advertisement