Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Ōbādoraibu wa, sora no saibāpegashisu no tokushuna ugoki no hitotsudesu. Tokubetsuna ugoki wa, ōku no baai, ōbādoraibu OV doraibu to yoba rete imasu. Kono tokushuna ugoki saibāpegashisu no kabushiki ni kono yōna kyodaina sabukyatchi kara, kūki-chū ni, kono sabufukku ga hitto shite iru teki bei wa, aite ni sōshin suru tame no mottomo kyōryokuna tokushuna ugoki no hitotsu wa, soko ni tsuyoi moari,-sōdenai baai Bei, tatsumaki no pein no shita ni kaku yūgō enerugī no shurui ga hyōji sa re, sonogo ni wa bei ga kurasshu o uketa izure ka no teki no dankai matawa sotodesu.

Advertisement