Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Madorīdo, supeinsutajiamu ya parashioderu Hoja wa, saisho no repōto wa beiburēdo G reboryūshon no episōdomadoriddo de" 15" nemuranai" no dai 3 shīzun ni ichido hakkō sa re, supein no shuto ni ichi shite yoba reru. Beyblades de wārudokappu o kaishi parashioderu Hojadesu Sarani omoshiroi beiarīna ni wa, tōgyū kyōgi-jō de dare ka o oboete iru hito ni kakujitsu ni o kotae itashimasu. Sutajiamu jitai wa, madoriddo de tōgyū de yūmeina rasubegasu no tōgyū no repurikadearu. Arimasu 25000 Sitplätzedeari, supein de saidai no arīnadesu.

Advertisement