Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kasai bureizu (SB) wa, borutobānfaiabureizu no shinborudesu. Kare wa, farao ga (sore-yue, piramiddo ga kare no tame ni tsūro o motte iru) ga shibō shi, kare no tamashī o kaihō suru toki ni kite iru ejiputo shinwa no nenshō kara fenikkusu no tori o shimeshite imasu.

Advertisement