Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Doku hebi wa kiken'na beidesu. Kare wa Blader Raggie ni zokushimasu. Doku hebi wa,-ji no 2tsu no mōdo ga arimasu: Saisho no mōdo wa bōgyo-tekina, futatsu-me wa kōgeki-tekidesu. Sono baai, mede~yūsa no hebi no kawari ni kare no atama no ke o motte iru hebi no hitotsuda baai. Anata wa machigatta hōhō no bājon niyotte shiyō hoīru o mawashite mōdo o henkō suru. Doku hebi wa kobura ni sasage rarete imasu. Hebi no yūgō purēto wa 15 no burēdo o motte imasu. Burēdo wa, ha o arawashimasu. Korera no ha to hebi no yūgō no disuku ni wa, aite o okuraseru hakai suru koto ga dekimasu. Bei wa, sonshō shita hoīru no gappei ga idō shi tari, tokushuna idō o jikkō shimasen kanō-sei ga arimasu. Hebi dāku idō wa,-ji no tōridesu. Benomusutoraiku. Kare wa 3-kai made kantan ni dāku idō tān o kikunode, kare wa jikkō shita baai. Sonogo, kare no boruto no aikon kara, ikutsu ka no hebi wa, sore ga bakuhatsu suru tokoro, taiki-chū ni takai kare o nagete, aite no bei ni janpu suru. Shikashi, sore wa (kore wa ue no tatakai ni naru) jimen ni hebi o shiharatte inaiga, sore wa jūbun ni Raggies no iken no nochi ni haki sa reru made kare wa, hijō ni ōku no baai, kūki-chū de kare o kōgeki suru. Kare no taisen aite ga (hantai no bei ga kowarete iru shite iru tame) chijō de hakai sa reta baai Raggie wa yorokonde. Bei no tochi no hotondo wa,-gao kara hakai sa reta. Nado Raggie mo tenbin-za, Saigittario, osu hitsuji-za to pegasasu wa hobo hakai sa rete iru. Kare wa pegasasu-sen junkesshō de ushinawa re, kare wa ishi ni doku hebi ni kokyū shita nochi. Sore wa 50, 000 Raggie Beypunkte ga BattleBlader o shūshū shite iru ka wa fumeidearu. Raggie wa ankoku seiun ni zokusuru. Poizunsāpento no raitoningu wa LDrago dāku - idō bei dake o shinsei suru koto ga dekimasu. Kare wa jibun jishin Spähfeuer o yobidasu tekunikku o motte imasu. Kono shuhō de wa, kaku dageki wa doku o tōyo suru. Ringu wa dāku ni nite imasuga, sore wa 15" toge" no kawari ni 12 o motte iru koto o nozoite ringu o motte imasu

Advertisement