Beyblade Wiki
Advertisement

Ketsu~arukoatoru 90 WF bei ni wa, bājon no sutātādesu. Kotonaru kono tane no hoka no Beys yori, kare wa densetsu no kōkai bājon o motte inaidesu. Burēdo wa, asuteka no kurieitā no kami ketsu~arukoatoru o shōchō shite imasu. Kono kami no meinfōmu wa,-wa ryū no kotodesu. Boruto no aikon wa, akiraka ni tsubasa ryū no atama o miru koto ga dekimasu.

Advertisement