Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Pegasasu ginga no rabāfuratto migi sentan. Sore wa tairana gomu ni nite iruga, ōhaba ni kōgeki no ne o zōka sa seru hoshi-gata,desuga, sutamina o teika sa seru. Kono pīku wa, kanojo ga purasuchikku to mirā de kōsei sa rete iru koto dake demo meteo L - darugin-jin o, motte imasu (ML wa beidorago o hidari kaiten sa rete irunode. ) Kore wa sonogo LFdesu.

Advertisement