Beyblade Wiki
Advertisement

Spam[]

Dare ka no supamu o bōshi suru supamā no rūru ga arimasu.

Supamu kōgeki, matawa 5tsu no kōmoku de wa, keikoku ga arimasu. Ni-dome no, 10-ken no kiji nitsuite wa,-shū no shōheki ga arimasu. Shikashi, 3-kai-me, sunawachi 15 kōmoku, 1-nen wa dai jumyō (mu seigen), ga aru.

Saisho no yuiitsu no rūrudesu. Motto tanoshiku henshū shi, anata no tsuri roddo.

Advertisement