Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Jikkō-chū no torakku ga sugu ni gappei-go no bei no 3-banme no mottomo jūyōna bubundeari, disuku ga chokusetsu pīku no nochi ni kuru. Sore wa bei no kōgeki no kakudo shitagatte, sentan kara no kyori to no yūgō purēto o kettei shimasu. Saishō wa 85deari, saidai no dai ni hyaku san jūdesu. Chīsai gējiran kōgeki no tsuyo-sa to baransu ōkiku, dansei bei ga motarasunode, aite wa dochira ofubaransu, aruiwa fōkasu ga shitananode, baransu kara kare o kanzen ni motarasu mono, aite no shin no rikujō kyōgi-yō torakkudesu. Kare wa jimen ni osoi behrührtdenai baai wa ōkina takai torakku o jikkō suru yori ōku no jikyū-ryoku wa, kare wa irai, kare jishin o motte imasu. Chīsai rikujō kyōgi-yō torakku wa, bei ga jimen ni hitto shita koto o yori ōku no risuku ga ōkiku narimasu. Ōkiku tōku jōki no ran'ningutorakku ga fōkasu (chīsai heikō) to taikō bei ga jikkō sa rete iru torakku (jinsoku heikō verlusst) o mitashite iru koto o ōkina risukudesu.

Advertisement