Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kyūsokuna īguru wa beiburēdo G reboryūshon no dai 11-wa" Riesenblamage" no dai 3 shīzun-buri ni tōjō shi, kurōdo Tavarez no beidesu.

Advertisement