Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Girurei wa gappei no raitingu Ray wa 4-banme no beidesu. Sono ue kara sebone ni surudoi hone purēto o sōchaku shite, kare wa kōgeki-teki otokoda to kare no bitto-juu ga Krokodiels no kokkakudeari, kare no tokubetsuna īguru ni idō shi, kare wa utsu to tsukamuto, kare wa tsuneni ta o kōgeki shi, sono bei ni kizu. Kare no kuriahoīru wa, uroko-jō no hifu no yōna mono to men'eki (rei: Metaruu~ingusumasshu)-jō kara no kōgeki nitaishite taisei ga arimasu. Aite mo sore o kizu ga.

Advertisement