Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Reisutoraikā D 125 CS wa (reikoruno D 125 CS toshite Nippon de shira rete iru) anime ya man gashirīzubeiburēdometarumasutāzu ni hyōji sa reru kōgeki no taipu,dearu. Kare wa Nippon 1 ni umaremashita 2010-Nen 4 tsuki kōkai. Kare no shoyū-sha wa, sei mune kadoya to yoba reru. Reina no wa StrikerS bittobīsuto wa bei ga betsu no basho ni terepōtotsukara sutajiamu made ni nōryoku o ataeru koto midori no" yunikōn"desu. CS gomuchippu niyoru sugureta sutoraikā Ray no kōgekidesuga, kare wa mata, ryōkōna sensei o motte imasu. Kikō wa, " ikinokoru kesshō" no jōi ni nite imasu. Beiburēdometarumasutāzu de wa, kare wa saikō no kōgeki no shurui no hitotsudesu.

Advertisement