Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Rēsu no sekai chanpion ni natte iru jeimīgārando no imōto, . Kanojo wa G reboryūshon'episōdo dai san jū roku ni nomi kantan ni kisai sa rete irunode, sukoshi wa sore nitsuite shira rete iru

Advertisement