Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Zurafa rokku (Nippon no rokkukirin wa) beida Shīan-ōdesu. Kare wa shubi/ shinryaku no taipudesu. Shinborupin: Kirin/ Zurafa Enerugīringu: Kirin/ Zurafa Disukufu~yūjon: Rokku Rikujō kyōgi-yō torakku: R 145 (gomu) Hinto: WB Kōon iwa Zurafa aranami no tokushuna ugoki harikēn hijō ni yawarakaito bōryoku. Dai 7-wa wa, kare ga kusatta yōna Gingka to tatakauga, sutoraikā Gingka wa ōkina tatakai no mae ni hotondo subete no ugoki o akiraka ni shita no tame chūdan sa remashita. Kare wa shikashi, ushinawa reta Gingka nitaisuru beiburēdometarumasutāzu-tachi Shīan-ō no tatakai no episōdo 62 (metarusāga) de.

Advertisement