Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Rokkureōne wa bōgyo-tekina taipudeari, meinkyarakutā Tategami Kyōya no hitotsudesu. Darokkureōnebei ga bōeidearu, kare wa yoku kōgeki bei no kōgeki o taeru koto ga dekimasu. Shirīzu de wa tatsumaki rokkureōne o sakusei suru koto ga dekimasu. Rokkureōne, kare wa kōgeki de mo yoi shubi-gata,desuga. Rokkureōne wa, sore jitai WB waidobōru o yobidasu no toreta burēdo sentan o, motte imasu. Kare wa hijō ni yoku kare no tokushuna ugoki o michibiku koto ga dekiru. Reōne wa,-dō de, reo wa, raten-go wa nani ka toyuu kotodesushi, raion o imi shimasu.

Advertisement