Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Rokku ORSO, ankoku seiun ni zokusuru Kumasuke Kumade, kumata Kumade to Kumaji Kumade no bei. Rokku Orso wa shubi-gatadesu. Mata, taikyū-sei no yoidesu. Zan'nen'nagara, sore wa kōgeki o kaite iruga, kare ga daun shite ta no Bey no yūgō purēto-nai no 1tsu o shita baai, aite wa jikyū-ryoku no dengen ringu-jō de tsume o kyūsoku ni ushinau. Shinborupin: ORSO Enerugīringu: ORSO Disukufu~yūjon: Rokku Torēsurōtēshon: D 125 Burēdo sentan: B Senmon bun'ya: Bōei Nowaguma fukku to roshia no kuma roshiabeākurō, beasuwaipu-ka no toripurusuteppu to ORSO beākurōsurasshu (kyōdai no ma de Kumade), .

Advertisement