Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Rokku Scorpio wa Busujima no beidesu. Sasori-za wa iwa taipu no bōgyodesu. Kare wa, sora no saibāpegashisu nitaishite beiburēdometarufu~yūjon 37" bōkun no tenpuku" de ushinawa reta. Kare no ugoki wa, dākupoizundoraibu to yoba rete imasu. Kono tokubetsuna ugoki wa hijō ni tsuyoku, hakai-tekideari, mata kare no aite ga ki o tora rete iru hotondo Busujima karedesu! Rokku sasori-za wa hijō ni kō shubi Bey nodesuga, kare wa mata tsumi de odoroku hodo yoidesu. Kare no supaikuheddo JB to kare wa yoku ekitai o surinukeru koto ga dekiru dakedenaku, jizen no bōgyo-tekina pointo, WD. Sein bittobīsuto ga sasori chokugo kara, soshite chōdo kare no shoyū-sha to dōyō ni, kare wa sasori-za to yoba reru bösartig. Dieses bittobīsutodesu.

Advertisement