Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Bōei semirēsu wa semifurattotoppudeari, sutamina to bōgyo no ryōhō ga yōso o motte imasu. Kanojo wa burudāku, doku ya dākusāpento no tenbin-za no atamadesu.

Advertisement