FANDOM


Teru saotome wa, osoraku wakai bareedansā to sekai saikōdesu. Kare wa dansu de akushidento ga attashi, odoru koto ga dekinakattanode, kare wa, kon Bladerdesu. Batoruburēdāzu ni kare wa Ryūtarō-netsu to sakana-za nitaishite hijō ni jinsoku ni ushinatta. Teru wa byōin de, kare wa ichi-do no jikkō Gingka Beykampf o mite ita terebi o mite itashi, sugu ni beiburēdo ni miryō sa reta toki ni. Sonogo, kare no gārufurendo ga yattekite, kare ni chikyū otome-za o ataeta. Teru wa, nagai kin'iro no burondo no kami, kuro no zubon to akai jaketto o motte imasu.