Beyblade Wiki
Advertisement

Sasori-za WD 145 B wa kono tane no hoka no Layersystems. Wie bei no 4 beidesu, kare wa enerugī no ringu o motte inainode, kare wa arashi no yō ni wa namae (sei),-en,-tō ga nai Buhin: Shinborupin: Sasori-za (SB) Disuku yūgō: Sasori-za Torēsurōtēshon: WD 145 Burēdo sentan: B

Advertisement