Beyblade Wiki
Advertisement

Kama kuronosu wa hatsu no anime ya man gashirīzubeiburēdometarufu~yūrī ni hyōji sa reru hijō ni kyōryokuna taikyū-gatadesu. Kare no shoyū-sha ga Agumadeari, bei ga 18-nichi ni atta Nippon de wa 2011-nen 6 tsuki kōkai. Kare wa, episōdo 115 ni" kuronosu, dosei,-shin" ni mo biggubanpegasasu to mākyurīanubisu o haiboku sa seta. Namae ga shimesu yō ni, kare no BitBeast wa"-shi"deari, kore wa, kare to kama o hakobimasu. Dezain wa, tsuisuto no sukoshi pēsu ni nite imasu. Kōgeki to jikyū-ryoku mōdo: Kama kuronosu wa, 2tsu no kotonaru mōdo ga arimasu. Sono buhin wa ika no tōridesu. Shinborupin: Kuronosu Enerugīringu: Kuronosu (2 . 63 G) o Disuku yūgō: Ōgama (37. 33 Guramu) Rikujō kyōgi-yō torakku: Torunēdo 125 (T 125) 1. 84 Guramu Hinto: Eien no bōei shāpu (EDS) 1. 13 Guramu

Advertisement