Beyblade Wiki
Advertisement

これは、2つの文、または、任意の文字からのみ構成されているハイパースタブです。 Dōmu wa, umibe no machi no Bey ni narimasu. Sore wa, BBA no chiiki taikai no kaijō toshite no yakuwari o hatashimasu. Kono dankai de, chīmu wa Nippon BBA no Team de no idō o happyō shimashita.

Advertisement