Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hajimete beiburēdo V - Force no episōdo ni tōjō Sharkrash" misutā Xdesu ka? " Mariamu no to bei. Mata, bei Sharkrash de shitei sa rete iru bittobīsuto.

Advertisement