Beyblade Wiki
Advertisement

Āronshiruba wa, chīmubarutesu daitai no menbādearu" anata ga motte iru ka o shimesu" 爆転 Shūtobeiburēdo G reboryūshon no dai 7-wa no dai 3 shīzun de hajimete tōjō shita. Kare wa hontōni kare ga tatsu to naru sokumen o shitte iru koto wa nai. Migeru niyotte matawa barutesu no izure ka niyotte. Kare wa kare ga akuyō sa reru kanō-sei osorete irunode, kare wa sonogo, barutezu no gawa no tame ni omo ni tsukiaenai. Shikashi, saishū-teki ni kare wa sore nitaishite kettei shita. Kare wa migeru ga sapōto sa rete, fusei kōi wa, tōnamento-sendatta.

Advertisement