Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kama itachi wa, V - fōsu de hajimete tōjō shita jakku no beidesu. Bei wa, kare no kōgeki ni tokushuna himitsu o motte imasu. To kare wa hijō ni hayaku, sore wa shinkū-chū de, sono kekka, tatsumaki o seisei suru koto o kaiten shinagara. Nani ka ga shinkū-chū ni egaka rete iru baai, sore wa sore niyotte sugu ni hikisaka/ haki sa remasu. Kono kōgeki niyori, kare wa, kare no taisen aite to, tekisetsu ni sesshoku shinakereba naranai jikkeruitachi reru koto naku, jūdaina sonshō o hikiokosu kanō-sei ga arimasu.

Advertisement