Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Roku haka yure wa dāku Gasher niyotte futatsu no tokushuna ugoki no hitotsudesu. Kore wa, 1tsu Tetsuya Watarigani beidesu. Jōki kara kono tokushuna senjutsu dāku Gasher no kōgeki de, mojidōri aite o kawashite iru.

Advertisement