Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Sofī wa, Ōshū no chīmuekusukaribā no juriasu to u~eruzu to ari, furansu kara kite iru. Sore wa shirīzubeiburēdometarumasutāzu ni hyōji sa remasu. Kanojo wa iwaba, mata yuriusu to u~eruzu no yūjin ni natte, kanojo to juriasuu~eruzu no hogodesu. Kanojo no kyarakutā wa hijō ni odayakade shizukadesu. Kanojo no kami wa nagaku, kuro to hajōdesu.

Advertisement