Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hyōjun taipu wa, takaratomī kara koten-tekina butai Beystadiumdesu. Sore wa, bei ga arīna no soto o surō suru koto ga dekinai kabe no bubun,-gai-gawa no 3tsu o motte imasu.

Advertisement