Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Sutōmuburingā wa sutōmupegasasu kara tokubetsuna ugokidesu. Sore ga shiyō sa remasu. Arashi pegasasu wa, enerugī no kanzen ni teki ni kakoma reta tame, shinkū o sakusei shimasu. Kare wa netsu-gyo-za o haiboku sa seta. Pegasasu wa, kaiten no fukusayōdearu, teiki-tekina torakku, kekka toshite honoo, de kōsoku kaiten o okonatte irunode.

Advertisement