Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Yagi-za no beibeisutōmu wa sogeki tobio Miikedesu. Sentan ga Capricon Q o motte irunode,-jin wa sono hikō hōkō ni konpasu no hari o sanshutsu suru koto ga dekiru hitsuyō ga arimasu. Arashiyama hitsuji-za wa, kōgeki no taipudesu. Sore wa, dōyō ni janpu suru koto ga dekimasu. Kare no tokubetsuna ugoki wa sogeki to satsuei yagi-za no doraibā to yoba remasu.

Advertisement