Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Butai wa, takaratomī kara Beystadiumdearu tane no kōgeki, kore wa kōgeki taipu no sutēji no kairyō-bandesu ​​. Chigai wa, kore wa chūō ni ryūki-budeari, soshite ido ga (shashin sanshō) no patān de haichi sa rete imasu. Sore wa, bei ga arīna no soto o surō suru koto ga dekinai kabe no bubun,-gai-gawa no 3tsu o motte imasu.

Advertisement