Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Shidonī wa, ōsutoraria no sutēji wa, saisho no beiburēdo G reboryūshon no episōdo 21 no dai san shīzun ni hyōji sa reru" atsuryoku-ka no chanpion. " Shidonīōsutoraria, nyūsausuu~ēruzu-shū no shūto no toshi de kono kyōgi-jō no sutando. Koko de, saigo no tatakai wa, beiburēdo no sekai senshuken o tatakatta shite iru.

Advertisement