Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Chīmu no rīdā wa juriangurūpubei to kare no jūryoku no desutoroiyādesu. Ni-nin no torimaki wa beigurandoshītasushītasu WD 145 RS/ Grand no T 125 RS o motte iru.

Advertisement