Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Tenā wa hajimete beiburēdo V - fōsu no dai 1-wa" nomi no chīsana taikai... " De hyōji sa re, sūpāmāketto no chēn ga shusai shite iru chiiki no taikai ni sanka shite imasu. Dare ga kesshō-sen wa taison nitaishite antrehten koto ga sakusei sa remasu. Tenā wa, 6 renshō no konbo o sakusei shimashita. Junkesshō de, kare wa misutā X (Ozuma) e to ketsugō. Tenā wa tatakai o ushinai, misutā X ga kare no koko no buhin de bei o haishi.

Advertisement