Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Netsu oza shoyū-sha Ryūtarō wa kare no yūgō purēto wa, sore ga shirīzu-nai no kūki-chū ni fuyū suru koto ga dekimasu, futatsu no hikōki no tsubasa no yōna katachi o shite iru. Kore wa mata kare no hoka no bei de hajika reru tame, kōgeki no mohaya kanōdearu koto ga dekiru. Taisen aite wa zutsū o shutoku shi, tokubetsuna heya ni okura reru yō ni kare wa mata, kūki o sōsa suru koto ga dekimasu. Kono tokushuna ugoki ga yobidasa remasu: Disutōshondoraibu o. Shikashi, sore o shiyō suru tame, yūzā wa, kūki no hikiwake ni fan o motsu sutā ni suru hitsuyō ga arimasu. Kono tokushuna ugoki no kōka wa sutōmupegasasu, sutōmuburingā niyoru tokubetsu idō de kyanseru suru koto ga dekimasu

Advertisement