Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Hajimete sandāpegasasu wa, " kenī no ōkina tatakai" to juriaferunandesu no beibeiburēdo G reboryūshon no episōdo 13 no dai 3 shīzun ni tōjō.

Advertisement