Beyblade Wiki
Advertisement

Tōchi Aries wa, densetsu no Bey no bājondesu. Sore wa osu hitsuji-za to osu hitsuji-za 145 D no rokku no densetsu no bājon no bariēshondesu. Kare wa mata ishi osu hitsuji-za, seiza osu hitsuji-za no dar to issho ni, arawashimasu. Tōchi Aries wa, bōgyo-tekina otokodesuga, kare wa sentō de wa ta no bei no keiryō no tame, warui bōei to herumgeschupst o motte iru hoka no yōgo-sha to no hikaku. Kare no sutamina wa, sore jitai ga kanari yoidesuga, kare wa kōgeki nitaishite hijō ni zeijakudearu tame, kanojo wa hijō ni jinsoku ni ririku. Kōgeki no tame ni kare ga okonawa rete inai, kare wa hikakuteki sugu ni baransu ga kuzurete shutoku shimasu.

Advertisement